Polityka praw autorskich

Własność intelektualna oraz zasady korzystania z obrazów

Wszystkie obrazy na tej stronie, powstały w ramach sesji fotograficznej, są wyłączną własnością Krzysztofa Krawczyka i są chronione międzynarodowymi prawami autorskimi. Publikacja moich zdjęć w innych przestrzeniach medialnych wymaga mojej pisemnej zgody. Bez mojej wyraźnej pisemnej zgody zdjęć nie wolno pobierać, powielać, kopiować, przechowywać, przetwarzać, wyświetlać, wykorzystywać ani zmieniać w żaden sposób, samodzielnie lub z innymi materiałami, za pomocą komputera lub innych środków elektronicznych.

Ochronie podlega również wizerunek osób, które brały udział w moich sesjach zdjęciowych i wyraziły zgodę na publikację tych zdjęć.

Jakiegokolwiek wykorzystanie obrazu jako podstawy dla innej koncepcji fotograficznej lub ilustracji stanowi naruszenie praw autorskich. Uzyskując dostęp do tej witryny, zgadzasz się na związanie warunkami tej umowy.